Новини

Среща на партньорите по проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017

Ноем. 22, 2021
1
През отминалата седмица се състоя среща между партньорите на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.
В срещата взеха участие екипът на Зелени Балкани, като  координиращ бенефициент на проекта и гръцките ни партньори от Университета в Тесалия (Лаборатория по управление на  екосистемата и на биологичното разнообразие).

Срещата се проведе в Гърция, а домакини там бяха нашите колеги от Национален парк „Делта на Марица“, който е един от териториите от НАТУРА 2000 в Гърция, в чиито обект на опазване е включена и белошипата ветрушка

По време на разговорите бяха обсъдени вече приключилите задачи и бъдещите планове за работа по проекта – монтиране на изкуствени гнездилки, проучване сред земеделците за отношението им към белошипата ветрушка в целевите територии, избор на места за освобождаване и подсилване на популацията на белошипата ветрушка в България и Гърция, както и други текущи дейности.

Особено внимание обърнахме на полевата работа на партньорите, като екипът на Зелени Балкани заяви готовност, на база на дългогодишния си опит, да сътрудничи при реализирането й.