Новини

Студенти от два университета посетиха белошипите ветрушки в сакарското село Левка

Юни 20, 2024
...
В рамките на инициативата „Академия природа“ на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС, студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, Стара Загора и бъдещи зооинжинери от Аграрния университет в Пловдив посетиха сакарското село Левка.

По време на посещението им, под наставленията и насоките на своите ментори от екипа на Спасителния център на Зелени Балкани и преподаватели от двата университета, младите хора взеха участие в прегледа, обезпаразитяването и оценката на екстериора на местни породи автохтонни кози на фермери, партньори на екипа ни по проекта.  

Студентите участваха, също и в подрязване на копитата на магаретата, обитаващи района на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки на Зелени Балкани.

В края на посещението си младите хора, естествено, не подминаха и посетителската зала на Модула, в която им разказахме повече за дейностите ни по завръщане и последващото подпомагане на популацията на белошипата ветрушка у нас.

Селскостопанските животни са много важни за оцеляването на белошипите ветрушки. Те изпасват ливадите и така, създават по-благоприятни условия за ловуването на дребните соколчета, които се хранят предимно с насекоми и дребни мишевидни бозайници!

Ето защо екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ не пести сили и знания в работата си с бъдещите специалисти.

Отново благодарим на ръководството на двата университета, че подкрепят нашата работа и са добри партньори в името на опазването на околната среда, и животът в нея.