Новини

Студенти по специалност Зооинженерство от Аграрен Университет, Пловдив - на учебна практика в Спасителния център

Дек. 04, 2023
...
В края на ноември, студенти първи курс от Аграрния университет, Пловдив, бяха на гости в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

В рамките на един ден, под ръководството на своите преподаватели, от катедра ,,Агроекология и опазване на околната среда“, те проведоха своята учебна практика при нас. Запознаха се с работа на Спасителния център, като по-подробно разгледаха помещенията, условията на отглеждане и грижите, които се полагат за дивите животни, които го обитават.

Акцент в посещението им беше работата ни по завръщането на изчезнали видове, сред които и белошипата ветрушка.

Специално внимание студентите отделиха на волиерата, в която се отглеждат при нас дребните соколчета, като в детайли разгледаха помещенията, гнездовите платформи, подходите за хранене, видеонаблюдението и помещенията за обслужване на птиците.

Разбира се, разказахме на бъдещите зооинженери за дейностите на Зелени Балкани на терен, както и за работата ни с доброволци, като ги приканихме да се включат в инициативата на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма  LIFE на ЕС – „Академия природа“.