Новини

Тази година екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 отбеляза Деня на Натура 2000 с поредица от събития

Май 25, 2021
1
На 21 май отбелязахме Денят на Натура 2000. На този ден, по традиция, екипът на проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани организира различни информационни кампании, доброволчески инициативи и други събития с цел популяризиране на екологичната мрежа.

На 21 май в Центъра за природозащитни дейности в сакарското село Левка на посещения бяха деца от Свиленград, част от отбора на града по волейбол.

В рамките на посещението си при нас, младите хора научиха много за белошипата ветрушка, как да я опазваме, с какво е полезна и усилията на екипа ни да я завърнем отново у нас. Говорихме, също и за Натура 2000 и за това как, за разлика от природните и националните паркове, в Натура 2000 зоните човешката дейност не само, че не е забранена, а е и препоръчителна! По време на посещението си младите спортни надежди на Свиленград научиха и за богатото биологично разнообразие на Защитена зона „Сакар“, на чиято територия се намираха в момента. А, тъй като спортът е здраве, посещението бе съвсем в унисон на таз годишния фокус на чествания – ползата, която Натура 2000 носи върху хората, включително и здравето!

Освен това, още три събития бяха отбелязани от екипа ни, във връзка с честванията на Деня на Натура 2000.

В дните преди 21 май, участвахме във Фестивала на белия щъркел в село Белозем и Фестивала „Семе българско“ в Севлиево, на 22 май, бяхме част от събитието „Натура 2000 и приятели“ в Стара Загора, а малко преди това ученици от свиленградското Основно училище "Иван Вазов" посетиха Центъра в Сакар. Информационните кампании, които организирахме, в рамките на тези чествания, привлякоха вниманието на гостите и жителите на населените места, както към обектите от Натура 2000, така и върху ползите, които природата носи за хората и планетата, включително тези, свързани със здравето.