Новини

Три чешки зоопарка дариха белошипи ветрушки за природата на България!

Март 09, 2022
1
В самия край на февруари, три чешки зоопарка дариха белошипи ветрушки за дейностите по подпомагане на вида у нас!

Зоопарковете Прага, Пилзен и Ходонин от Чехия дариха на Зелени Балкани общо осем белошипи ветрушки. Птиците ще бъдат част от дейностите по подпомагане на вида у нас, в рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.

Веднага след пристигането си, пернатите бяха настанени във волиерите на Спасителния център, където за тях ще се грижи екипът на проекта. В бъдеще, две от ветрушките ще бъдат освободени в природата, а останалите ще бъдат включени в размножителното ято, което Центърът поддържа, за целите на проекта.

Всъщност, птиците са поколение на родители, изпратени в тези зоопаркове от Зелени Балкани преди години с цел попълване на колекциите им, но и бъдещо сътрудничество за работата по вида у нас.

Благодарим на чешките си колеги за възможността да работим заедно. Вярваме, че това събитие е само част от едно по-нататъшно дългогодишно сътрудничество, в името на подпомагането и опазването на белошипите ветрушки в България.