Новини

Три събития положиха началото на отбелязването на деня на Натура 2000 за проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017

Май 18, 2021
1
През изминалите почивни дни, екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 участва в три инициативи, свързани с популяризиране на работата му за завръщането на дребното соколче у нас.

Едно от събитията бе Фестивалът на белия щъркел, традиционно отбелязван в село Белозем. В петнадесетото издание на фестивала, белошипата ветрушка бе представена на всички гости и жители на селото.
Посредством макети и банери екипът ни разказа за ползата от соколчето и усилията, които Зелени Балкани полага за възстановяването му.


Фестивалът „Семе българско“ в Севлиево бе другото място на което белошипата ветрушка присъства. Благодарение най-вече на доброволците на Спасителния център, студенти по ветеринарна медицина в Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, гостите на фестивала успяха да се докоснат до магията на дивите животни и получиха ценни знания за вида и неговото опазване. За това, безспорно, помогнаха и керкенезчето Владко, мишеловът Мишо и горската улулица Блага, с които всеки желаещ можеше да се запознае отблизо.

От друга страна, екипът ни в Центъра за природозащитни дейности в сакарското село Левка, прие на посещение деца от свиленградското основно училище „Иван Вазов“. В рамките на посещението си при нас, децата имаха възможност да видят колонията на белошипите ветрушки, да научат повече за поведението им в природата, заплахите пред които е поставено оцеляването на вида и дейностите, които всички ние можем да предприемем за спасяването му. А, посредством специално изграденото за целта видеонаблюдение, децата успяха да надникнат в гнездовите платформи, домовете на белошипите ветрушки и да наблюдават с каква любов и нежност пернатите родители отглеждат своето поколение.

Описаните по-горе информационни дейности са част от кампанията на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 по случай Европейския деня на Натура 2000, който традиционно се отбелязва на 21 май.