Новини

Участници в инициативата ,,Академия Природа“ на Зелени Балкани станаха част от Научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене” 14

Май 25, 2022
1
На 21-ви май 2022 г. се проведе Четиринадесетата научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене”. Събитието се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „ЕСЕТРА“ и Студентски съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”, а Зелени Балкани традиционно подкрепи провеждането на научния форум, предоставяйки част от материалите за участниците. 

На конференцията представихме и ,,Оживялата изложба“ – колекция от макети на редки и защитени видове птици изработени в реален размер и оцветяване. Тези птици са част от Европейската екологична мрежа – НАТУРА 2000 в България, чиито ден се отбелязва ежегодно на 21 май, а тази година датата съвпадна и с 30 годишнината на Програма LIFE на ЕС.

В събитието участваха студенти и млади учени от ПУ „Паисий Хилендарски”, Аграрен  Университет (АУ) – Пловдив, и Тракийски Университет (ТрУ) - Стара Загора, Институт за гората – БАН, Институт по молекулярна биология БАН и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Четирима от студенти от АУ и ТрУ, участващи и в  ,,Академия Природа“ на Зелени Балкани, с помощта на свои преподаватели и експерти от Зелени Балкани подготвиха, и представиха пред участниците доклади посветени на белошипата ветрушка, ловния сокол и каракачанските коне.

Припомняме че една от дейностите на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз, е ,,Академия Природа“, насочена именно към работа със студенти заинтересовани от природозащитната идея. 

Също така, като част от работата ни за екологично образование и обучение на  млади природолюбители, организацията работи съвместно с двата Университета и по инициативата "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.