Новини

В Спасителния център на Зелени Балкани се проведе упражнение по „Болести по дивеча“ на студентите по ветеринарна медицина към Тракийския университет

Дек. 08, 2021
1
Петокурсниците от ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет проведоха част от своето обучение по дисциплината „Болести по дивеча“ в амбулаторията на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
Под ръководството на доц. Канъков и д-р Стоянчев от катедра вътрешни болести и със съдействието на ветеринарните специалисти на Центъра, бъдещите ветеринарни лекари не само наблюдаваха, но и пряко участваха в прегледа на пациентите настанени в реанимацията на Центъра.

Втората чест от упражнението на студентите бе изнесено в посетителския кът на Спасителния център. Там, освен че се запознаха с видовете, обитаващи волиерите му, си говорихме за Закона за биологичното разнообразие, Закона за защита на животните, конвенция CITES, регламентираща търговията със защитени видове и как всички тези нормативни уредби комуникират с професията на ветеринарния лекар.

По време на обучението си при нас, младежите научиха, също, и за инициативата на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 „Академя природа“, ориентирана за работа със студенти.

Екипът на Зелени Балкани и  в частност Спасителния център за диви животни винаги се радва да работи с млади хора, на които се стремим да предадем всичко научено през близо 27те години съществуване на тази единствена по рода си у нас „болница за диви животни“. Благодарим на ръководството на Тракийския университет за подкрепата и дългогодишното партньорство в името на дивата природа.