Новини

В навечерието на 3ти март, националният трибагреник се възвиси над село Левка в Сакар

Март 01, 2024
...
Националният символ се издига на Каменния връх (Таш тепе) - най - високия връх в района на сакарското село Левка и е видим на километри от всички посоки.

Инициативата с издигането на трибагреника на това място бе подета преди няколко години от вече покойния Колю Манев – местен жител и родолюбец, и продължава и до днес благодарение на подкрепата на местни хора, и природозащитните организации Зелени Балкани и Сдружение „Природен Парк Сакар“.

Буквално в подножието на върха се намира Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани за опазването на редките птици от вида белошипа ветрушка. А, хълмът със знамето е едно от любимите места на реещите се в околността белошипки.

Както, може би вече знаете, дейностите ни в района са различни. Те са насочени към съхраняване и популяризиране на богатото биологично разнообразие и историческо наследство на Сакар планина.  Съвсем скоро, например, стартирахме проект,  част от международната инициатива  – BESTbelt координирана от германската EuroNatur Foundation с финансовата подкрепа на Евройпейския Съюз.  Неговата цел е опазване, подпомагане и проучване на редки и защитени видове птици – белошипа ветрушка и царски орел в граничните райони на България и Турция, и в частност  Сакар (като част от бившата ,,Желязна завеса“, а днес инициативата Европейски Зелен Пояс).