Новини

Залесяване в Белозем!

Апр. 06, 2022
1
В началото на април екип на Зелени Балкани взе участие в инициативата „50 дървета по повод 50 години катедра по протетична дентална медицина-Пловдив”.

Залесяването се проведе в района на село Белозем, а за място избрахме изкуствена влажна зона, обособена от екипа на Зелени Балкани и местната ловна дружинка. Там освободихме и два бели щъркела, лекувани в Спасителния център на Зелени Балкани. Изборът на място не бе случаен. То е покрай река Марица, която е част от мрежата Натура 2000 в България, а посадените от нас дървета ще предложат дом на редица защитени видове птици, живеещи във и около влажната зона.

Участници в  събитието бяха над 50 човека - жители на селото, представители на катедрата, юбиляр, ловната дружинка на Белозем, екип и доброволци на Зелени Балкани.

След работата на терен отидохме в центъра на селото, където наблюдавахме завърналите се вече в колонията щъркели. После посетихме читалището в селото, където има постоянно изложени диорами, показващи живота на белите щъркели.

Разказахме на участниците за съвместните ни дейности за опазване и популяризиране на една от най-големите щъркелови колонии у нас, тази в Белозем, както и за работата на Зелени Балкани за други целеви видове, като белошипата ветрушка, например и дейностите по проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.