Новини

Зелени Балкани бе домакин на стажантска програма за студенти от Турция по Програма ERASMUS+ на ЕС

Септ. 19, 2023
...
През месец септември приключи двумесечния стаж в Зелени Балкани на двама студенти от катедра ,,Горско инженерство“ на Университета Cankiri Karatekin в Турция.

Дейностите са част от Програма ERASMUS+ на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Участниците имаха възможност да се запознаят с работата на Зелени Балкани за опазването, възстановяването и проучването на редки и защитени видове птици.

Акцентът бе поставен върху проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, изпълняван по Програма LIFE  на ЕС, както и лечението и рехабилитация на редки и защитени видове в Спасителния център за диви животни на организацията в Стара Загора.

В допълнение чуждестранните студенти имаха възможност да контактуват и със свои колеги от Аграрния университет в Пловдив и Тракийския университет в Стара Загора, с които Зелени Балкани традиционно си партнира в изпълнението на различни образователни и обучителни дейности.