Новини

Зелени Балкани и Ваканционно селище Санта Марина, Созопол, обединени от природозащитната идея!

Авг. 16, 2021
1
На 18 август от 12,00 до 18,00 часа на Марина бийч бар екипът на Зелени Балкани ще представи част от природозащитните си дейности, в присъствието на керкенезчето Владко и горската улулица Чара.

Три са акцентите в предстоящото събитие!

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс. Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Макетите на белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и гривеста рибарка са в реален размер, и оцветяване, и са ръчно изработени авторски скулптури. За тяхното изработване са използвани само изкуствени материали, без да пострада нито един жив екземпляр. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. Ключово място в изложбата заема белошипата ветрушка, рядък вид птица който е възстановен в България от Зелени Балкани в рамките на Проект по Програма LIFE на ЕС.

Интерактивната инсталация за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци се състои от информационен киоск и два макета на обикновен делфин и съдържа богата информация за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци. Посетителите ще се запознаят с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсяване с отпадъци на влажните зони.
Инсталацията е част от проект BSB142 BioLearn „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ и изпълняван от СНЦ Зелени Балкани-Стара Загора.

А, от 12 до 13 часа, посетителите ще могат да се запознаят от близо и с живите птици - керкенезът Владко и горската улулица Чара, а най-смелите ще могат и да ги подържат на ръка за кратко. Те са пациенти на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани - птици с трайни увреждания, лекувани в Центъра, които не могат да бъдат пуснати на свобода. Те са прекрасна възможност за всички приятели на животните лично да се докоснат до дивата природа.

Събитието е прекрасен начин да съчетаете почивката си с нещо полезно за вас, да научите нещо ново и да оставите с един незабравим спомен от това лято!
 
За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org