Новини

Зелени Балкани организира Балканска експертна работна среща за белошипата ветрушка

Септ. 15, 2022
1
От 18 до 21 септември 2022 година в Свиленград ще се проведе Балканска експертна среща за белошипата ветрушка.

Срещата, организирана в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, ръководен от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на ЕС, ще събере над 34 участника от почти всички балкански страни – България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, представители на неправителствени организации, държавни администрации и независими експерти.

Лектори на събитието ще бъдат и водещи експерти по опазването на вида от Италия, Испания и Франция.
Както става ясно от името й, фокусът на срещата е белошипата ветрушка, а темите, които ще бъдат представени по време на презентациите и постер сесията, засягат всички аспекти на работата за този вид –  опазване и проучване на вида и неговите местообитания, закони, отглеждане  във волиерни условия, хранителна база, нормативни документи, работа с медии и обществеността.

Символичен домакин на срещата ще бъде община Свиленград, като център на дейностите на Зелени Балкани по завръщането на вида у нас, като в тази връзка събитието се провежда в тясно партньорство между Зелени Балкани, Общинска администрация и Исторически музей - Свиленград

По време на събитието ще бъде открита и изложба с финалните творби на участниците в състоялия се дни по-рано Арт-пленер, организиран от ДАФНИ и  Зелени Балкани, посветен на Сакар, като част от Европейския зелен пояс.

За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017
Тел.: 0885609289