Новини

Зелени Балкани представя две изложби в Културен център „Морско казино“ Бургас

Яну. 27, 2022
1
От 31 януари и до края на месец февруари Културен център „Морско казино“ Бургас, ще бъде домакин на две изложби представящи част от дейностите на Зелени Балкани - Интерактивната инсталация за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци и ,,Оживялата изложба“.

Интерактивна експозиция включва два макета на обикновен делфин в реални размери, показващи, както красотата на тези грациозни бозайници, така и проблема със замърсяването и поглъщането на отпадъци от морските обитатели.
Инсталацията за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци е част от проект BioLearn BSB142 „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ и изпълняван от СНЦ Зелени Балкани-Стара Загора.

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс. Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Макетите на белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и гривеста рибарка са в реален размер, и оцветяване, и са ръчно изработени авторски скулптури. За тяхното изработване са използвани само изкуствени материали, без да пострада нито един жив екземпляр.

Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания.
Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка, рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България. В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС – „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, СНЦ Зелени Балкани полага специални грижи за опазването на този рядък вид сокол, който успяхме да завърнем обратно в природата след десетилетия отсъствие.

С представянето на изложбите ще отбележим и 2 февруари Международния ден на влажните зони, за да обърнем внимание за важността на влажните зони и как самите ние можем да се включим в тяхното опазване. На този ден се чества и приемането на Рамсарската конвенция през 1971 г.

Мотото на Световния ден на влажните зони за 2022 г. обявено от Секретариата на Рамсарската Конвенция за опазване на влажните зони гласи: „За хората и природата“.