Новини

30 белошипи ветрушки на път към свободата!

Фев. 01, 2021
1
В края на отминалата седмица, 30 белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бяха настанени в нова волиера.

Това действие не бе самоцелно, а част от подготовката на птиците за освобождаването им, планирано за началото на тазгодишния размножителен сезон на соколчетата – края на февруари, началото на март.

В тази връзка, както писахме и по-рано, една от волиерите, на територията на Центъра, бе по-специално оборудвана, като в нея бяха монтирани трите типа изкуствени къщички за гнездене, които екипът на проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 ще монтира на специално подбрани за целта места, около района на освобождаване на птиците.

Естествено, преди да бъдат преместени в новия си временен дом, пернатите бяха щателно прегледани от ветеринарните лекари на Центъра и студентите по ветеринарна медицина на Тракийския университет, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.