Новини

Екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 посети едно от местата на дейност на проекта в Сакар

Яну. 07, 2021
1
В началото на годината екипът на най-новия проект на Зелени Балкани – „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, посети Сакар планина.

Първата спирка от посещението бе Центърът за природозащитни дейности в свиленградското село Левка.
Там, новите членове на екипа узнаха повече за дейностите на Зелени Балкани за завръщането на вида у нас и голямата ролята на Центъра в първия етап от работата ни – проект Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360.

Използвахме случая да направим и кратка оперативка, в която планирахме бъдещата работа по проекта, отговорностите и задълженията на екипа, както и не на последно място представянето на всеки един от хората, които в продължение на пет години ще са част от това значимо начинание!

Втората част от посещението бе на терен – обходени бяха любимите места за почивка на белошипите витрушки в района на Левка, както и потенциални, нови, места за гнездене и поставяне на изкуствени платформи за ветрушките. А, в края на пътуването екипът ни разгледа богатото историческо и био разнообразие на района.