Новини

МОСВ одобри План за действие за опазване на белошипата ветрушка, разработен от Зелени Балкани!

Ноем. 23, 2020
1
Документът поставя рамка за опазване на редките соколи и техните местообитания в периода 2021 – 2030 година.

Планът за Действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България е одобрен със Заповед  РД - 772/24.09.2020 г. на Министъра на околната среда и водите. Той е разработен от експертен екип на Зелени Балкани и включва действия за опазването и възстановяване ветрушките, и техните местообитания, изследвания, и мониторинг, популяризиране опазването на вида, законодателни и управленчески, и други.

Предвидените мерки в Плана за действие имат ключово място в изпълнението на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, който по настоящем се изпълнява от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.
Пълният текст на Планът може да бъде изтеглен от официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите 
 
За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org