Новини

Още нови обитатели на Спасителния център по Коледа

Дек. 29, 2020
1
От няколко дни броят на птиците, обитаващи волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се увеличи с още 11 птици.

Те са дарение от нашите приятели от International Centre for Birds of Prey  Интересен е фактът, че всички 11 птици са излюпени в Центъра, а белошипите ветрушки са поколение на наши птици, дарени преди две години, в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360.

По време на пътуването си екипът ни не пропусна възможността да посети подобни на Спасителния център на Зелени Балкани центрове и зоологически градини, където да обмени ценен опит и знания в областта на размножаването и отглеждането на диви животни, и реинтродукцията на изчезнали от природата видове.
Посетени бяха общо 7 дестинации, сред които: Зоопарк Белград, Сърбия Belgrade Zoo
Зоопарк Палич, Сърбия Palich Zoo, Резерват елени Босенфа, Унгария Bőszénfa Deer Farm, Резерват мечки Верешегхяз, Унгария Veresegyház Bear FarmЗоопарк Будакези, Унгария Budakeszi Wildlife Park, Екоцентър Езеро Тиса, Унгария Lake Tisza Ökocentrum, Болница за птици Хортобаги, Унгария Hortobágy Bird Hospital Foundation.

Някои от дарените птици след, като белоглавите лешояди, например, като преминат карантина в Центъра ще бъдат освободени в природата на България в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, а други ще станат част от размножителни двойки, включени в различни програми за реинтродукция към проектите, като „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE 19/NAT/BG/001017 и „Нова надежда за египетския лешояд“.