Новини

Практическото обучение на терен на студентите в Спасителния център продължава!

Дек. 23, 2020
1
Практическото обучение в университетите може и да е временно преустановено, но в Спасителния център бъдещите специалисти продължават да се обучават в тънкостите на ветеринарно медицинската професия при работа с животни.

Тия дни нашите практиканти, студенти в Тракийския университет, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд бяха дясна ръка на екипа ветеринарни лекари, участници в профилактичните и обезпаразитяващи дейности на овце и кози в сакарското село Левка.

Студентите не само наблюдаваха, но се и включиха в работата на лекарите. А, след това се запознаха с дейностите по проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE 19/NAT/BG/001017 и посетиха Центърът за природозащитни дейности, към същия проект.