Новини

Празнуваме четвърт век от създаването на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Окт. 19, 2020
1
Изминалите почивни дни ще останат в историята на Спасителния център завинаги.

Този път това, което ще ни връща към тях, не е спасяването на някой от нашите диви пациенти, участието ни в природозащитна акция или доброволческа инициатива…. или, пък може би е всичко това взето заедно, защото този път това бе празник.

Празникът по повод четвъртвековната история на това уникално и единствено по рода си у нас място, наречено Спасителен център за диви животни. Радваме се, че събитието стана повод да се видим с толкова много доброволци, дарители, представители на институции, организации, приятели, съмишленици с които през годините, заедно, рамо до рамо, градихме тази четвъртвековна  мечта …..

Празникът бе повод да си спомним, но и да си обещаем да продължим да следваме природозащитната кауза на Центъра. Да чуем отново заветът на първите, но и да се порадваме на думите на най-младите доброволци.
Използвахме трибуната на събитието за да се похвалим и с началото на новия проект „Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017“, финансиран от Програма LIFE на ЕК, в който Спасителният център заема водеща роля. Пред гостите бе представен екипът на проекта, както и основните му дейности.

Изложбите „Дивият свят“ на  Богдан Боев , „Натура 2000“ на проект Нови хоризонти и „Оживялата изложба“ - посветена на Международния ден на инициативата Европейски Зеления пояс, пък допълваха атмосферата на събитието.

За празника си получихме много подаръци, пожелания, прегръдки, но най-много получихме усмивки. Ние, от своя страна почерпихме всички присъстващи за добре дошли, а на финала на официалната част в небето над Центъра, от ръцете на официалните гости на събитието, отлетяха 8 керкенеза.

А, равносметката за тези 25 години съвсем накратко е такава: 
 • От създаването му до момента през вратите на Центъра са преминали 20500 диви животни.
 • Средно между 45 и 53 % от всички животни годишно биват освобождаване в природата.
 • Центърът има ключова роля в дейностите по завръщането на три изчезнали от българската природа вида – ловният сокол и белошипата ветрушка, черният лешояд, както и в подпомагане популацията на застрашени от изчезване видове, като белоглавия и египетския лешояд, царкиня орел.
 • Годишно повече от 3 000 посетители прекрачват прага на посетителския кът на Центъра. Над 90% т тях са деца и ученици. Тук те научават как всеки един от тях може да живее така, че да се грижи за заобикалящата ни среда.
 • Сред доброволците на Центъра, които годишно наброяват над 300 са ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ и студенти от Тракийския университет в Стара Загора.
 • От създаването си до момента Спасителния център е най-голямата обособена структура и водещо звено в лечението и рехабилитацията на диви животни в България.
 • Последните 10 години от съществуването си Центъра се превърна и в най-големия на Балканския полуостров. Да почерпят идеи за създаването на подобни структури в страните си при нас са идвали на обучение хора от Македония, Сърбия, Румъния, Турция.
 • Спасителният център за диви животни е партньор на различни институции, като Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, министерството на образованието и науката и техните регионални подразделения, Тракийския, Аграрния и Лесотехническия университети, Българската академия на науките, Община Стара Загора, Областна управа Стара Загора и други.
 • Във волиерите на Центъра се размножават над 10 различни вида птици – орли, соколи, сови, лешояди.
 • Центърът е единственото място в България, където се размножават европейски и световно застрашени видове, като брадати лешояди, ловни соколи, белоглави лешояди.
 • За дейностите си по въстановяване или подпомагане популациите на различни защитени видове активно си сътрудничим с редица водещи европейски зоопаркове, като Шонбрун във Виена, зоопарк Атина, чешките зоопаркове Прага, Злин, Бойнице, швейцарският Голдау, зоопаркове от Испания, Франция, Англия. Работим и с всички зоопаркове в България, начело със софийския зоопарк, в които пренасочваме птици, преминали лечение при нас, но с трайни увреждания.
Благодарим на стотиците гости на празника ни. Благодарим на доброволците и стажантите, които както винаги, бяха гръбнака на организацията на събитието, благодарим на десетките, които ни изпратиха поздравителни адреси, обадиха се по телефона или ни писаха с извинение, че няма да могат да присъстват. Благодарим и на Община Стара Загора, Бейкъри Арт ООД, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“ за това, че подпомогнаха празника ни. Благодарим и на нашите приятели от Детско-юношеска студия за сценични изкуства „Allegra“, Рая Гънчева и Прабългарска школа за оцеляване „БагаТур“, група за народни песни „Златен клас“ село Малко Кадиево за отправените поздрави, които допълниха емоцията от празника ни.

Благодарим! Обичаме ви! И ще ви очакваме отново след 5 години!