Новини

СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

Март 11, 2021
***
СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ в партньорство с АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ и немската фондация EuroNatur имат удоволствието да Ви поканят на СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

За съжаление поради създалата се обстановка в страната свързана с пандемията COVID 19, семинара ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“ планиран за 2020 година беше отменен.
По настоящем възобновяваме нашите усилия за организиране и провеждане на семинара.

Предвид мерките за безопасност и въведените ограничения в страната СЕМИНАРА ще се проведе чрез онлайн платформата Zoom на 11-12 Март 2021 г..

Семинара e насочен към природозащитни неправителствени и други организации, развиващи земеделие и животновъдство с цел опазване на редки и защитени видове и техните местообитания.
 
За подробности и регистрация моля запознайте се с приложения по-долу файл.


За контакти:
Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289                         
е-mail : ggradev@greenbalkans.orgПокана и регистрация 325.53 KB (pdf) Свали