Новини

С „Оживяла изложба“ на 24 септември отбелязваме Международния ден на Зеления пояс

Септ. 18, 2020
1
Екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани и Исторически музей - Свиленград ще организират изложба, посветена на Международния ден на Зеления пояс. Официалното й откриване ще е на 24 септември, от 11,00 часа в Историческия музей в Свиленград!

Нарекохме събитието „Оживялата изложба“, защото с помощта на макети на тематични видове, в това число и станалата вече емблема за района на Сакар белошипа ветрушка, ще се опитаме да разкажем на нашите гости за 12 500 километровия коридор, наречен Зеления пояс и неговата важна роля за биологичното разнообразие.

,,Оживялата изложба“ е част от международна инициатива Европейски Зелен Пояс и популяризира усилията за опазването редките птици обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави  - България, Гърция и Турция. Експозицията представя макети на редки видове птици в реален размер и оцветяване, като това са ръчно изработени авторски скулптури. За тяхното изработване са използвани само изкуствени материали, без да пострада нито един жив екземпляр. ,,Оживялата изложба“ е посветена на Международния ден на Зеления Пояс, които по традиция се чества на 24 септември. През 2019 бяха отбелязани 30 години от старта на Инициативата Европейски Зелен Пояс.

Европейски Зелен Пояс - Установено е че в граничните райони на редица държави попадащи от двете страни на т.нар. ,,Желязна завеса“ от недалечното минало, съществуват огромни територии със съхранена природа и биоразнообразие. Поради ограничения достъп до тези райони, строгия контрол, а не рядко и географската изолираност на граничните територии, те са опазили ключови местообитания, редки и защитени видове и неповторими пейзажи. Тези райони са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс. Той формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа.


За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org

Исторически музей-Свиленград
тел. 0379 71097, 0889 004099, 0884 880157
www.svilengradmuseum.com, e-mail. muzeis@abv.bg