Новини

За белошипите ветрушки, конете и хората

Яну. 29, 2021
1
Каква е връзката между конете и белошипите ветрушки ще се запита някой!

Макар че това са коренно различни животни, между тях има много общи неща. Даже нещо повече, те много пряко свързват съществуването си. И то, представяте ли си, конете помагат на белошипите ветрушки!

А, обяснението е по-просто от колкото си мислите – изпасвайки тревите и дребните храсти, конете „оголват“ ливадите и така белошипите ветрушки могат по-лесно да намират храна и да ловуват!

И така, разбрахме това кой се грижи за белошипите ветрушки, а кой се грижи за конете? Ами и тук отговорът е много прост – ние, от екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, както и нашите приятели – животновъдите от района на село Левка и местното сдружение „Природен парк Сакар“.

Ето, например, в тези студени, мразовити дни, когато конете трудно достигат до храна, заради дебелата снежна покривка, ги подхранихме със зърно. Те, естествено, с охота приеха подаръка ни, и даже ни позволиха да се приближим да тях. Защото нашите коне са по-особени, те живеят цяла година навън, почти свободни, ограничени само от електропастири. Това им дава свобода, но и ги прави доста дивички и своенравни!