Новини

Зелени Балкани е съорганизатор на международна конференция за реинтродукция на видове

Ноем. 05, 2020
1
На 6 ноември, петък, ще се проведе Международна онлайн конференция за реинтродукция на видове, на която ние, от Зелени Балкани сме съорганизатори.

Събитието е първо по рода си у нас и е продължение на Националната конференция за реинтродукция на видове, състояла се през 2015 година.

Новата международна конференция има за цел да концентрира социалното и академично внимание върху кризата от загубата на дивата природа и върху усилията на редица природозащитни организации за възстановяване на видове и местообитания с консервационно значение.

Конференцията, чийто организатор е Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ще включва онлайн гостуващи пленарни лекции и постери, представящи резултатите от реинтродукционни проекти в България и други страни, а съорганизатори, освен Зелени Балкани, са нашите колеги от Фонд за дивата флора и фауна и WWF-България.

Екипът на Зелени Балкани ще представи работата си по три проекта - „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, "Възстановяване на ловния сокол в България" и „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649.

Предвиждат се, също,  допълнителни, съпътстващи, събития и медийно отразяване, включително изложба на български художници на дивата природа в партньорство с Обществото на анималистите, флористите и научните илюстратори (DAFNI).

ТУК можете да научите повече за събитието!