Новини

Зелени Балкани участва в кръгла маса ,,Марица – реката която ни свързва“, организирана от Исторически музей - Свиленград

Окт. 06, 2020
***
Събитието е част от проявите посветени на Деня на Свиленград – 5-ти Октомври.

Кръглата маса ,,Марица – реката, която ни свързва“  се проведе на 1-ви Октомври в залата на Общинска библиотека – Свиленград. В инициативата участваха представители на общинската администрация и нейното ръководство, историци, общественици, преподаватели, неправителствени организации, граждани и гости на Свиленград. Дискусиите посветени на най – голямата река във вътрешността на България акцентираха върху ролята, която Марица оказва за развитието и оформянето на Свиленград през последните столетия. Специален акцент бе поставен и върху стария каменен мост, който пресича реката при Свиленград, известен още като Моста на Мустафа паша. Зелени Балкани представи биоразнообразието, зоните от НАТУРА 2000 и Европейския Зелен Пояс, които попадат в поречието на реката. Разбира се, екипът разказа и за рядката птица белошипа ветрушка, за чието опазване Зелени Балкани работи в района на Свиленград, като част от проекта „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.  


За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.orgИзточник на снимки: Исторически музей Свиленград и Зелени Балкани