Новини

„Оживялата изложба“ на Зелени Балкани посреща посетители в Историческия музей в Свиленград

Септ. 25, 2020
***
Събитието е по повод деня на международната инициатива Европейски Зелен пояс.

На 24 септември, на който по традиция се чества Деня на Зеления пояс, в двора на Историческия музей в Свиленград бе представена експозицията „Оживялата изложба“, организирана от Зелени Балкани. Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Изложбата ще бъде експонирана в музея до 09.10.2020 г. и гостите ще имат възможност да се запознаят с белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и речна рибарка. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. По време на представянето на изложбата екипа на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС  сподели с участниците детайли за живота на защитените видове, обект на изложбата, както и подробности за Зеления пояс.

На откриването на изложбата присъстваха представители на администрацията, жители на града, преподаватели и младежи от Клубовете ,,Млад природоизследовател“ и ,,Зелени патрули“ при СУ „Д-р Петър Берон“, както и учител и ученици от НУ ,,Христо Попмарков“.


За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org