Новини

„Оживялата изложба“ вече може да бъде разгледана в Природонаучния музей в Бургас

Яну. 11, 2021
1
„Оживялата изложба“ на Зелени Балкани, вече може да бъде разгледана в Природонаучния музей в Бургас!

Експозицията е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс и популяризира усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави - България, Гърция и Турция.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с малкия корморан, царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и гривестата рибарка. А, информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания.

Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка - рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България.

В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС - "Живот за белошипата ветрушка"  LIFE19 NAT/BG/001017 Зелени Балкани, полага специални грижи за опазването на този рядък сокол. Тази изложба е част от усилията на организацията да привлекат вниманието към редките видове птици и значимостта на тяхното опазване.